Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
R1IaI5hrW4WPk1
Animacja

W życiu codziennym często spotykamy się z sytuacjami wymagającymi od nas umiejętności zamiany jednostek długości, masy, czasu.
Przypomnijmy teraz podstawowe zależności między różnymi jednostkami.

Zapamiętaj!
 • Czas

1 doba = 24 godziny
1 godzina = 60 minut
1 minuta = 60 sekund

RSPiTIKKKgjdO1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
 • Długość

1 kilometr = 1000 metrów
1 metr = 10 decymetrów
1 decymetr = 10 centymetrów
1 centymetr = 10 milimetrów

R1clxGPGlVsrs1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
 • Masa

1 tona = 1000 kilogramów
1 kilogram = 100 dekagramów
1 dekagram = 10 gramów

R1QjChpRnshgm1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1GWMrgkDdSvT1
Animacja
ijq6ByvUs9_d5e856
C
Ćwiczenie 1

Poniżej podane są wyniki zamiany jednostek. Uzupełnij luki odpowiednią jednostką.

 1. 234,5 kg = 0,2345

 2. 3,2 godz = 192

 3. 0,034 kg = 3,4

 4. 47,3 km = 47300

 5. 0,00045 t = 450

 6. 2,5 min = 150

 7. 24,67 dm = 2,467

 8. 57,3 mm = 0,0573

classicmobile
Ćwiczenie 2

5 godzin 45 minut to

R1W0UNNQ3DEMT
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

2 kilogramy 54 dekagramy to

R8biZG1XxEhWt
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

7 kilometrów 25 metrów to

R7bphfA2GoQJh
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RdDOmVJfiy9Gc
static
A
Ćwiczenie 6

Marcelina chce wziąć udział w konkursie języka angielskiego, więc codziennie poświęca czas na przygotowanie się do niego. W ostatnim tygodniu przed konkursem Marcelina przygotowywała się bardzo intensywnie. W poniedziałek i wtorek poświęciła po 2 godziny 40 minut na powtórzenie wiadomości z gramatyki, w środę przypominała sobie słówka przez 1 godzinę 45 minut, w czwartek i  piątek słuchała i tłumaczyła teksty przez 3 godziny 20 minut każdego dnia, a  sobotę poświęciła na czytanie tekstów w języku angielskim, co zajęło jej 2 godziny 10 minut. Przez ile godzin Marcelina przygotowywała się do konkursu w ostatnim tygodniu?

A
Ćwiczenie 7

Maciek 14 doby przebywa w szkole, 16 doby przygotowuje się do lekcji i bierze udział w zajęciach dodatkowych. Pozostały czas to jego czas wolny. W czasie wolnym gra z  kolegami w piłkę oraz jeździ na rowerze. W pozostałym czasie śpi. Przez ile czasu Maciek śpi, jeżeli jego czas wolny to 4,5 godziny?

A
Ćwiczenie 8

Aby zakwalifikować się do udziału w zawodach, Michał musi przebiec wyznaczoną trasę w co najwyżej 5 minut 45 sekund. Pierwszy odcinek trasy chłopiec przebiegł w ciągu 2,25 minuty, a drugi odcinek w ciągu 3 minut i 15 sekund. W jakim czasie Michał przebiegł całą trasę? Czy udało mu się zakwalifikować do udziału w zawodach?

A
Ćwiczenie 9

Wstążka miała długość 1 m. Najpierw odcięto ze wstążki kawałek długości 32,4 cm. Następnie z pozostałej części odcięto jeszcze 33 cm 2 mm. Która z trzech powstałych w ten sposób części jest najdłuższa? Odpowiedź uzasadnij.

B
Ćwiczenie 10

Samochód pana Karola porusza się z prędkością 60 kmh, a samochód pana Janusza z prędkością 750mmin. Który samochód porusza się szybciej i o ile kmh szybciej?

A
Ćwiczenie 11

Karolina kupiła 75 dag wędliny, 2,7 kg ziemniaków, 2 soki, z których każdy ważył 45025 dag masła i 1 kg 570 g cukierków. Ile kilogramów ważyły zakupy Karoliny?

A
Ćwiczenie 12

Test składa się z 10 zadań zamkniętych i 5 otwartych. Adam poświęcił 3 minuty na rozwiązanie każdego z zadań zamkniętych. Pierwsze z zadań otwartych rozwiązywał przez 7,5 minuty, drugie przez 15 minut, rozwiązanie trzeciego zajęło mu 14 minut 45 sekund, a czwartego 11 minut. Ile czasu pozostanie Adamowi na rozwiązanie piątego zadania, jeżeli test trwa 1,5 godziny?

K
Ćwiczenie 13

Wyszukaj w dostępnych źródłach informacje o  skalach innych niż stopnie Celsjusza: skali Kelvina i skali Fahrenheita, oraz o sposobie przeliczania temperatur podanych w stopniach Celsjusza na te skale i odwrotnie.

 1. Zapisz 37,2°C w skali Kelvina i w skali Fahrenheita

 2. Ile stopni w skali Celsjusza wynosi temperatura, która w skali Kelvina jest równa  4 K?

 3. Ile stopni w skali Fahrenheita wynosi temperatura, która w skali Kelvina jest równa -7,5 K?