Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Zdjęcia, które wykonujesz, gromadzisz na dyskach twardych, pamięciach pendrive, płytach CD i DVD. Tworzysz dla nich coraz większą liczbę folderów. Ich przejrzenie zajmuje Ci dużo czasu. Coraz więcej trudności sprawia Ci odnalezienie zdjęcia, którego właśnie potrzebujesz np. do wykonywania projektu.
Dokonując analizy funkcjonowania różnych programów komputerowych, zwróć uwagę na te, które pomogą ci zarządzać twoimi zbiorami zdjęć. Na przykładzie jednego z nich, poznasz typowe możliwości tej klasy programów. Galeria Fotografii jest programem, który już znasz z klasy piątej. Wchodzi on w skład pakietu Podstawowe Programy Windows. Możesz go bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Microsoft. Zwróć uwagę, w jaki sposób program ten może pomóc ci w zarządzaniu cyfrowymi zdjęciami. Jego funkcje są związane z:

  • oznakowaniem zdjęć

  • rozpoznawaniem twarzy osób znajdujących się na zdjęciach

  • przyporządkowaniem zdjęciom położenia geograficznego,

  • tworzeniem podpisów zdjęć

  • wyszukiwaniem zdjęć zgodnie z wprowadzonymi oznaczeniami

Program umożliwia również podstawową obróbkę grafiki rastrowej, tzn. możesz za jego pomocą usunąć efekt czerwonych oczu, zmienić kolorystykę zdjęcia, wykonać retusz fotografii, skadrować ujęcie, zmienić czas naświetlania. Z wybranej grupy zdjęć możesz przygotować kolaż lub wyświetlić pokaz.
To tylko niektóre funkcje programu. Rozpoznaj je, wykonując następujące zadanie.

Ćwiczenie 1

W twoich zbiorach na pewno posiadasz zdjęcia twoich bliskich osób. Chcesz im zrobić niespodziankę w postaci albumu z ich fotografiami.
Oznacz twarze tych osób za pomocą ich imion, a następnie, korzystając z mechanizmów wyszukiwania wyświetl tylko te zdjęcia, które przedstawiają określoną osobę. Popraw jakość niektórych zdjęć, dokonaj retuszu, poprawnie skadruj. Z wybranych zdjęć wykonaj kolaż.
Jeżeli masz problemy z wykonaniem zadania, obejrzyj pokaz slajdów.

Wskazówka
RdLVIOy3mZzt11
Animacja: Galeria fotografii usługi Windows Live
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Niektóre zdjęcia mogą zawierać informacje o położeniu geograficznym. Najczęściej zostały one wykonane za pomocą aparatów fotograficznych lub tabletów, które mają wbudowany GPS. Pobierz z podręcznika takie fotografie i znajdź na mapie Europy, w którym miejscu zostały one wykonane. Określ wysokość i współrzędne geograficzne oraz nazwę miejscowości, regionu lub szczytów górskich.

RTweVwXM74X0o1
Plik do pobrania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.

Jeżeli masz problemy z wykonaniem zadania, obejrzyj pokaz.

Wskazówka
R2e5xzNzWY83M1
Animacja: Powiązanie fotografii z mapą
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.