Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć „zwierciadło”

Przyroda, II etap edukacyjny

Temat: Zwierciadło.

Treści kształcenia

Podstawa programowa: Punkt (11.5) [uczeń] bada zjawisko odbicia światła: od zwierciadeł, powierzchni rozpraszających, elementów odblaskowych; podaje przykłady stosowania elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa;

Cele zoperacjonalizowane

UCZEŃ

wie na czym polega zjawisko odbicia światła;

wie od jakich powierzchni odbija się światło;

wie jakie są źródła światła;

rozróżnia kąt podania od kąta odbicia.

Nabywane umiejętności:

UCZEŃ

podaje przykłady stosowania elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa;

bada zjawisko odbicia światła: od zwierciadeł, powierzchni rozpraszających, elementów odblaskowych;

potrafi zilustrować odbicie światła;

potrafi podać przykłady zastosowania zwierciadeł.

Kompetencje kluczowe:

 • Umiejętność uczenia się

 • Kompetencje społeczne i obywatelskie

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym

Etapy lekcji:

 1. Wstęp:

 • Powitanie uczniów przez nauczyciela

 • Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności).

 1. Przebieg zajęć:

 • Pogadanka – zapoznanie uczniów z tematem lekcji - Zwierciadło. Inicjuje rozmowę. Nauczyciel wraz z uczniami przypomina informacje z poprzednich zajęć.

Co to jest fala?

Na czym polega odbicie światła?

W jakich urządzeniach ma zastosowanie dane zjawisko?

Co to jest kąt padania oraz kąt odbicia?

 • Nauczyciel prezentuje uczniom zestaw ilustracji „Odbicie światła”

 • Nauczyciel informuje, iż promienie odbijane od powierzchni chropowatej ulegają rozproszeniu, rozchodzą się w różnych kierunkach. Ma to zastosowanie w szkłach odblaskowych, które są zbudowane z dużej ilości lusterek. Lusterka są ustawione pod kątem 90°. Takie ustawienie wpływa na podwójne odbijanie się światła oraz powrót w stronę kierunku z którego padło.

 • Nauczyciel zadaje pytanie: Jakie są przykłady stosowania elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa?

 • Zniekształcenie obrazu - nauczyciel demonstruje zjawisko na podstawie szklanki wody i zanurzonej w niej łyżce.

Obserwacja:

1. Opis teoretyczny omawianego zjawiska: Powietrze i woda mają różne współczynniki załamania światła.

2. Ustalenie celu i obiektu prowadzonych badań: Celem obserwacji jest zapoznanie uczniów z załamaniem światła w różnych ośrodkach przezroczystych.

3. Sposób przygotowania obserwacji (czas, miejsce itd.): Obserwacja prowadzona jest podczas zajęć lekcyjnych w klasie przez nauczyciela. Potrzebne sprzęty – szklanka napełniona do połowy wodą, łyżeczka.

4. Sposób przeprowadzenia obserwacji: Nauczyciel pokazuje uczniom łyżeczkę, a następnie umieszcza w szklance. Uczniowie obserwują pozorne wygięcie przedmiotu.

5.Inne informacje, np. analiza obserwacji, sposób wyciągania wniosków, karta pracy, drzewka decyzyjne, formularze itd.: Na podstawie obserwacji, a także korzystając z podręcznika i/lub encyklopedii uczniowie wyciągają wnioski: światło jest załamywane w różny sposób w różnych ośrodkach przezroczystych.

 • Nauczyciel zadaje pytanie: Jakie są źródła światła? Uczniowie udzielają odpowiedzi, aktywnie uczestniczą w zajęciach.

 • Film „Gabinet luster”- Zapoznanie się z terminami: załamanie światła, prawo odbicia.

 • Jakie znacie przykłady zastosowania zwierciadeł? Uczniowie odpowiadają: obiektyw aparatu, lustro, lupa, luneta….. .

 1. Podsumowanie:

 • Powtórzenie wiadomości omawianych na lekcji.

 • Ocena zaangażowania uczniów, ich aktywności na lekcji.

 • Uporządkowanie miejsca pracy.

  Zadanie domowe

Fala poprzeczna i fala podłużna – wyjaśnij terminy.

Środki dydaktyczne

 • Podręcznik

 • Encyklopedia

 • Komputer

 • Rzutnik

 • Ekran projekcyjny

 • Szklanka z wodą

 • Łyżka

Metody nauczania

 • Pogawędka

 • Rozmowa kierowana

 • Praca z podręcznikiem

 • Ćwiczenie

 • Obserwacja

Formy pracy

 • Praca indywidualna

 • Praca z całą klasą

Zadanie dla chętnych:

Ze względu na rodzaj powierzchni zwierciadła dzielimy na…… Wymień i opisz.

RAVz2yByRrXWH

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 101.00 KB w języku polskim
Rri5BS2VzzRXw

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 59.24 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida