0083 Zależność drogi w funkcji czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym