0643 Zasada dodawania napięć w układzie ogniw połączonych szeregowo i jej związek z zasadą zachowania energii