0886 Czy wszystkie atomy tego samego pierwiastka są takie same?