A holiday complaint

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Karta pracy ucznia będąca dodatkiem do scenariusza zaplanowanego do realizacji w trakcie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze strukturą listu będącego skargą (letter of complaint) oraz słownictwem przydatnym do wyrażenia zażalenia. Pracując z tekstem „A holiday complaint”, uczniowie opanowują również słownictwo związane z tematem wyjazdu wakacyjnego.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.