A home in space – ćwiczenia w czytaniu

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie doskonalą sprawność czytania oraz poszerzają słownictwo związane z kosmosem, ćwicząc czytanie ze zrozumieniem pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida