A Piece of Cake

Test sprawdzający umiejętność rozróżnienia rzeczowników na policzalne i niepoliczalne oraz znajomość określeń ilości.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.