A to ci dopiero! Czy wiecie, że to właśnie Polak „popchnął Ziemię”?

A to ci dopiero! Czy wiecie, że to właśnie Polak „popchnął Ziemię”?

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida