Adam Mickiewicz – "Pan Tadeusz". Wydarzenia historyczne a poetyckie fantazje

Szkoła podstawowa
Język polski
Szkoła ponadpodstawowa
Język polski
Udostępnij

Materiał źródłowy dla ucznia - informacje o "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida