Adverbs of Time in the Present Perfect Tense

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Test sprawdza umiejętność użycia przysłówków „already”, „yet”, „just” w czasie Present Perfect. Sprawdza znajomość budowy tego czasu i utrwala reguły jego zastosowania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida