Akcent - głoski - ćwiczenia - karta pracy ucznia

Karta pracy mająca na celu utrwalenie wiadomości dotyczących głosek i akcentu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.