Aktywacja enzymu poprzez hydrolizę specyficznych wiązań

Schemat przedstawia aktywację nieaktywnego prekursora enzymu poprzez hydrolizę specyficznych wiązań peptydowych w obrębie katalizatora. Jest to sposób aktywacji charakterystyczny dla niektórych enzymów, np. trypsyny. Materiał może być przydatny do zilustrowania zagadnień poruszanych podczas realizowania tematów z podstawowych zagadnień z zakresu enzymologii.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida