Aktywnie na matematyce - Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny

Realizacja przedstawionego programu nauczania ma na celu umożliwienie uczniom rozwiązywania ciekawych zadań zarówno z algebry, jak i z geometrii. Pozwoli również na zdobycie umiejętności interpretowania tekstu matematycznego z użyciem prostego obiektu matematycznego. Poprzez prowadzenie prostych rozumowań uczeń zostanie wyposażony w zdolność analizowania i przetwarzania informacji. Umożliwi mu także zdobycie wiadomości i umiejętności opisanych w podstawie programowej oraz zapewni dużą efektywność kształcenia.

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida