Alegoria w literaturze i malarstwie

Scenariusz lekcji, podczas której uczniowie poznają pojęcie alegorii. Redagują opis reprodukcji obrazu Botticellego "Primavera", posługując się tekstem interpretującym dzieło plastyczne. Następnie w grupach analizują bajki Krasickiego i na podstawie własnej analizy odczytują alegoryczność tekstów literackich.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida