Alkoholizm - karta pracy

Karta pracy ucznia do scenariusza przedstawiającego zjawisko i zakres alkoholizmu w Polsce. Uświadomienie uczniom powagi i powszechności problemu. Wspólne próby poszukiwania metod przeciwdziałania alkoholizmowi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida