An adult life

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Materiał jest tekstem, ukazującym użycie konstrukcji "to be going to".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida