An advert – ćwiczenia w pisaniu

Scenariusz lekcji, której celem jest doskonalenie sprawności pisania, czytania i mówienia oraz poszerzanie znajomości słownictwa dotyczącego reklamy. W trakcie zajęć uczniowie tworzą własne teksty reklamowe pod kątem przygotowania do pisemnej części egzaminu maturalnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida