„Arbeit macht frei”. W kręgu „Opowiadań” Tadeusza Borowskiego

Scenariusz lekcji dotyczącej „Opowiadań” Tadeusza Borowskiego. W trakcie zajęć uczeń pracuje z tekstem lektury. Porównuje „Opowiadania” Borowskiego z „Medalionami” Zofii Nałkowskiej. Wyjaśnia definicje człowieka zlagrowanego. Wie, na czym polegała przewrotność i okrucieństwo słów „Arbeit macht frei”.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida