Argumentum: List z Efezu - ciag dalszy

Conspectus lectionis, lekcja przeznaczona dla klasy I liceum; głównie praca z tekstem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida