Argumentum: Quomodo Asclepiades aegros curaverit. Gerundium – ciąg dalszy

Scenariusz dotyczy struktury gramatycznej gerundium – cd.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida