Argumentum: Wymowa, akcent

Scenariusz kładzie nacisk na wymowę i akcentowanie wyrazów łacińskich. Lekcja może zostać przeprowadzona podczas dodatkowych zajęć z łaciny.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida