Arkusz kalkulacyjny

Materiał zawiera wprowadzenie do zagadnień związanych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, ilustrowane przez 2 zrzuty ekranu oraz 1 ćwiczenie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida