Around town

Scenariusz lekcji doskonalącej słownictwo związane z miejscami w mieście oraz rozwijającej sprawności mówienia i słuchania. Uczniowie wykonują ćwiczenia różnego typu: doskonalące wymowę, opisywanie i rozumienie nazw miejsc, stosując przyimki next to i opposite.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida