Atom

Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka
Udostępnij

Opis budowy atomu i promieniowania ciał.