Badanie zależności oporu od temperatury dla półprzewodników

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida