Ballada romantyczna – cechy gatunkowe

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Scenariusz lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z cechami gatunkowymi ballady romantycznej. Lekcja pozwala na powtórzenie podstawowych wiadomości z zakresu epiki, liryki i dramatu. Wyjaśnia, czym jest gatunek synkretyczny.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.