Bez znajomości ortografii do piątki nikt nie trafi - o zasadach pisowni rz i ż

Lekcja dotyczy pisowni wyrazów z rz i ż. Uczniowie poznają reguły ortograficzne, stosują je w praktyce, uczą się korzystać ze słowników.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida