Bezludna wyspa - ćwiczenia w mówieniu

Uczniowie doskonalą sprawność mówienia i słuchania, wspólnie planują swoją pracę i dokonują jej prezentacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida