Bezpieczeństwo energetyki jądrowej

Prezentacja jest częścią cyklu materiałów "Podstawy energetyki jądrowej" - materiały szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół ponadpodstawowych.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.