Bizancjum w V–XI w.: od potęgi przez kryzys po odbudowę znaczenia

Tekst: Sebastian Rajewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna, tłum. A. Konarek, ks. XVIII.
  • Źródło: Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, ks. I, rozdz. 6, tłum. P.Ł. Grotowski.
  • Źródło: Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, tłum. P.Ł. Grotowski, ks. I, rozdz. 15.
  • Źródło: Homer, Odyseja, ks. II, w. 45–49, tłum. J. Parandowski.
  • Źródło: P.Ł. Grotowski, przypis 10 do: Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, przełożył, wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrzył P.Ł. Grotowski, Warszawa 2006, s. 82.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Niezgody emigracji naszej, 1833.
  • .
  • Źródło: Sławomir Kalembka, Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832–1846, Toruń 1966.
  • Źródło: Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji, 1815-1849, t. 2, red. J. Zajewski, Warszawa 1991, s. 84.
  • Źródło: W. Lewandowski, W. Łukasiewicz, Akt tułaczów polskich, będących we Francji, 1831-1846, s. 136.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida