Bliski Wschód.

Charakterystyka regionu Bliskiego Wschodu pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy naftowej, kierunków i poziomu rozwoju gospodarczego. Miejsca konfliktów w zbrojnych.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.