Budowa gamy

Tablica przydatna jest przy zapoznaniu dzieci z budową gamy, z nazwami solmizacyjnymi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.