Budowle gotyckie. Jak wykonać projekt makiety zamku?

Na lekcji zostaną powtórzone wiadomości o cechach średniowiecza. Uczniowie odpowiedzą na pytania dotyczące epoki oraz cech architektury romańskiej, pojawiają się takie cechy jak: masywność, łuk półkolisty, grube mury, małe okna. Zestaw zawiera schemat ukazujący plan, bryłę i sposób konstrukcji świątyni gotyckiej oraz film instruktażowy na temat poszczególnych etapów pracy podczas wykonywania makiety zamku – podstawy konstrukcji.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.