Can you ride a bicycle?

Karta pracy ucznia do wprowadzenia i utrwalenia czasownika modalnego „can”. Poziom podstawowy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida