Strona główna Can you tell me …?
Powrót

Can you tell me …?

Scenariusz lekcji przeznaczonej dla uczniów początkujących. Obejmuje zestaw ćwiczeń prezentujących użycie czasownika „can” w sytuacji uprzejmej prośby. Celem zajęć jest kształcenie umiejętności udzielania i uzyskiwania informacji na temat podstawowych danych osobowych oraz ćwiczenie znajomości alfabetu i cyfr.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.