Charakterystyka i ocena

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. W trakcie zajęć, koncentrujących się wokół tematu miłości tragicznej w literaturze, uczniowie doskonalą umiejętności dokonywania charakterystyki i oceny postępowania bohatera literackiego. Film zawiera fragment aktorskiej interpretacji monologu Julii z dramatu „Romeo i Julia” Williama Szekspira, w wykonaniu aktorki, Sary Celler-Jezierskiej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida