Chemia jako nauka przyrodnicza

Scenariusz lekcji, w trakcie której omawiane są działy chemii. Uczniowie poznają podstawową definicję chemii jako nauki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.