„Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”- poznajemy środki językowe

Scenariusz lekcji, która dotyczy środków językowych. W trakcie zajęć uczniowie uświadamiają sobie istnienie trudności językowych, trudności w rozumieniu przekazu zwłaszcza poetyckiego. Poznają i ćwiczą znajomość środków językowych. Przykłady z literatury doby romantyzmu pozwalają zintegrować treści nauczania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.