Strona główna Ciąg geometryczny
Powrót

Ciąg geometryczny

Liceum ogólnokształcące i technikum
Matematyka
Udostępnij

Przykłady ciągów geometrycznych. Ilustracja interaktywna: ciąg geometryczny utworzony z kartek o formatach A0, A1, A2,... Definicja ciągu geometrycznego. Iloraz ciągu geometrycznego. Własność ciągu geometrycznego. Wzór ogólny ciągu geometrycznego. Ilustracje interaktywne: graficzna interpretacja ciągów geometrycznych.

Przykłady ciągów geometrycznych. Obliczanie sumy ciągu geometrycznego. Obliczanie ilorazu ciągu geometrycznego. Wyznaczanie wyrazów ciągu. Prezentacja interaktywna: konstrukcja ciągu geometrycznego.

Obliczanie sumy ciągu geometrycznego. Obliczanie ilorazu ciągu geometrycznego. Wyznaczanie wyrazów ciągu. Zasób zawiera zadania, w tym zadania interaktywne.

Obliczanie sumy ciągu geometrycznego. Obliczanie ilorazu ciągu geometrycznego. Wyznaczanie wyrazów ciągu. Zadania na dowodzenie. Zasób zawiera zadania. Część zadań jest interaktywna.

Obliczanie sumy ciągu geometrycznego. Obliczanie ilorazu ciągu geometrycznego. Wyznaczanie wyrazów ciągu. Zadania o podwyższonym stopniu trudności. Zadania na dowodzenie. Zasób zawiera zadania z wyjaśnieniami i rozwiązaniami.