Claudio Monteverdi i jego twórczość operowa

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Claudio Monteverdi i jego twórczość operowa". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z postacią Claudia Monteverdiego - kompozytora epoki baroku.

Przedstawienie najważniejszych faktów z życia kompozytora oraz omówienie jego dzieł będących przykładem muzyki operowej okresu baroku. Przedstawienie stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości Monteverdiego. Omówienie wpływu kompozytora na muzykę późniejszych epok. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida