Cnoty Boskie

Schemat wyjaśniający znaczenie cnót nadprzyrodzonych: wiary, nadziei i miłości.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.