Cnoty kardynalne

Schemat wyjaśniający znaczenie cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.