Cnoty kardynalne

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Technika
Etyka
Udostępnij

Tablica poglądowa służy pomocy w realizacji tematu „Cnoty kardynalne” i objaśnieniu tematu najistotniejszych cnót w etyce.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.