Co symbolizują ptaszki w wierszu T. Różewicza "Bursztynowy ptaszek"?

Scenariusz lekcji na poziomie klasy V szkoły podstawowej, poświęconej analizie i interpretacji wiersza T. Różewicza "Bursztynowy ptaszek". W trakcie zajęć definiowany jest termin "przenośnia" oraz "wyraz bliskoznaczny".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida