Co szkodzi przyrodzie?

Podczas zajęć uczniowie m.in. dowiadują się, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek, np. nadmierna ilość śmieci, marnowanie prądu, zanieczyszczanie powietrza. Uczą się, jak w miarę możliwości sami mogą działać na rzecz ochrony przyrody w swoim otoczeniu (szkole, domu). Ćwiczenie interaktywne w formie quizu - dziecko wybiera właściwe zachowania, którenie szkodzą przyrodzie. Prezentacja stanowiąca punkt wyjścia do rozmowy kierowanej na temat działań człowieka szkodliwych dla środowiska naturalnego. Do prezentacji dołączony jest materiał uzupełniający dla nauczyciela.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.