Co to znaczy, że się poruszamy?

Wprowadzenie do zagadnienia względności ruchu. Tekst stanowią pytania problemowe i jest on ilustrowany fotografią przedstawiającą wagonik kolejki górskiej. W starterze zamieszczono też wykaz treści, które uczeń powinien znać oraz cele nauczania napisane w języku ucznia - kryteria sukcesu.

W materiale omówiono pojęcie ruchu uwzględniając wielkości fizyczne - drogę i czas wraz z ich jednostkami. Do tekstu dołączono zdjęcie słupka przydrożnego z wyjaśnieniem celowości ich ustawiania przy drogach, a także zdjęcie najstarszego na świecie wzorca metra. W ramach ciekawostki zwrócono uwagę, że są inne od systemu metrycznego sposoby pomiaru odległości.

W materiale podano sposób wyznaczania prędkości i przeliczania jednostek pomiaru tej wielkości fizycznej( km/h , m/s). Podano też instrukcję do przeprowadzenia pomiaru prędkości marszu i biegu. Dla pełniejszego wyjaśnienia zagadnienia wyznaczania prędkości zamieszczono ilustrację poglądową. Jako ciekawostkę podano największe prędkości osiągane przez różne obiekty fizyczne.

W materiale scharakteryzowano rodzaje ruchu zależnie od prędkości. Do tekstu dołączono fotografię przedstawiającą samochód przemieszczający się na odcinku, którego początek i koniec oznaczono pomarańczowo-białymi pachołkami. Podano też polecenie, aby uzasadnić odpowiedź na pytanie: Czy chcąc obliczyć czas przejazdu samochodem między miastami, wystarczy podzielić drogę przez maksymalną dozwoloną prędkość?

W materiale opisano zjawisko względności ruchu zależnie od układu odniesienia, co zilustrowano przykładami przedstawionymi na filmach - człowiek w windzie oraz satelita geostacjonarny.
W tekście znajdują się też dwa polecenia - pytania problemowe.

W dwóch punktach przedstawiono czym jest ruch i jakie wielkości fizyczne go opisują. W ramach pracy domowej podano dwa polecenia .

Słowniczek, w którym wyjaśniono pojęcia: droga, prędkość, ruch, ruch jednostajny, ruch przyspieszony, ruch opóźniony, układ odniesienia, względność ruchu

Zestaw pięciu ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są do zadania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz zadania typu prawda/fałsz sprawdzające rozumienie zagadnienia ruchu i jego względności.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida