Strona główna Co wiesz o bajkach?
Powrót

Co wiesz o bajkach?

Materiał zawiera bajkę Ezopa Kruk i lis, 2 ilustracje, 12 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych, 1 polecenie. Uczeń podsumowuje wiadomości na temat bajek i ich autorów.

Bibliografia:

  • Źródło: Ignacy Krasicki (z Ezopa), Kruk i lis, [w:] Bajki, tłum. Ignacy Krasicki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.