Co wydarzyło się na wzgórku za miastem? „Powrót taty” A. Mickiewicza

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie układają plan przebiegu wydarzeń w utworze - z perspektywy narratora i bohatera. Omawiane są pojęcia: retrospekcja, ballada.  

Przypomnienie wiadomości dotyczących budowy wiersza.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.